Sistemi kontrole odvodnje
REVIZIJSKA OKNA
 

 

GRADIMO BOLJU I ZDRAVIJU BUDUĆNOST UZ KONTROLNA OKNA  PEHDX OKNA 
 


RJEŠENJA KOJA POVEZUJU
RJEŠENJA NOVE GENERACIJE

 
PROIZVOĐAČ

 

/revizijska okna/općenito/

 
 

O nama
Referentna lista
Kontakt
Vijesti
Oglasnik

l   Uvjeti korištenja   l


 


Okna služe za kontrolu i inspekciju protoka otpadnih, kako oborinskih tako i fekalnih voda.

Okna su izrađena u skladu sa Standardom
EN 13598-2
:
(Plastični cijevni sistemi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju).
Nazivni promjer okna označava unutarnji promjer.

 


Revizijska okna tip „Hidroex“sastoje se od:
kinete okna,
tijela okna i
konusa okna


Revizijska okna proizvedena su postupkom roto ljeva iz polietilena ili polipropilena (prema zahtjevu naručitelja).

 

Kinete i spajanje cijevi

Konstrukcija kinete omogućava spajanje različitih vrsta cijevi (korugirane ili glatke).
Za spajanje korugiranih cijevi okna imaju integrirane naglavke na ulazu i izlazu.
Za spajanje glatkih cijevi (PVC ili PE) okna na ulazu i izlazu imaju glatki dio koji ulazi u naglavak cijevi ili se spaja sa dvostrukom spojnicom. Ukoliko je cjevovod iz polietilena spoj okna i cijevi moguće je napraviti i sa elektrofuzijskim spajanjem (Light fit spojnice kao Plasson).
Radi što veće čvrstoće kineta i tijelo okna dodatno su ojačani rebrima.
Visina kinete okna je veća od max. priključne dimenzije ulazne ili izlazne cijevi.
Poprečna rebra kod visokih podzemnih voda daju sigurnost protiv uzgona (nije potrebno dodatno opterećivanje okna ).
U slučaju potrebe visina okna može se skratiti rezanjem koje se vrši bilo kojom vrstom pile; ručne, kružne, motorne, ubodne i sl.
Zbog ravnomjernog raspoređivanja vertikalnog opterećenja okna konus je koncentričnog oblika i dodatno ojačan rebrima.
Ulazni otvor konusa je 610 mm.

 

PLASSON ELEKTROFUZIJSKI SPOJNI ELEMENTI ZA REVIZIJSKA OKNA - JEDINSTVENA RJEŠENJA

 OPĆENITO O REVIZIJSKIM OKNIMA
 

1. Kratka povijest o prozvođačima okana

Tvrtke „Hidroex d.o.o.“ iz Zaprešića i „Okiroto d.o.o.“ iz Pregrade sinergijom znanja i tehnologije razvile su proizvodnju revizionih okana za kontrolu protoka u sustavima oborinske i fekalne odvodnje.
„Okiroto d.o.o.“ Pregrada dugogodišnji je proizvođač široke palete polietilenskih proizvoda metodom roto lijeva, te ima poslovanje uređeno u skladu sa zahtjevima sandarda kvalitete ISO 9001/2000 kao i ISO 14001 za zaštitu okoliša.
Sinergijom stvorene tvrtke prve su počele sa proizvodnjom okana iz polipropilena te su u mogućnosti ponuditi i polipropilenska i polietilenska okana.
Pozicioniranjem na domaćem tržištu stvorili smo preduvjete za poslovno-tehničku suradnju s inozemnim partnerima što tvrki HIDROEX omogućuje da djeluje kao pouzdani poslovni partner. Nadalje poslovno-razvojna politika poduzeća temelji se na kontinuiranom praćenju zahtjeva domaćeg i inozemnog tržišta oslanjajući se pri tome na uvođenje novih proizvodnih postupaka, moderniziranje opreme i pogona, promjene u proizvodnom/prodajnom programu te na poboljšanje kvalitete proizvoda.

2. Povijest roto lijeva

Razvoj metode roto lijeva počinje četrdesetih godina prošlog stoljeća. Prvi značajniji porast primjene ovog načina oblikovanja polimernih materijala zamjetan je krajem pedesetih i početkom šezdesetih godina prošlog stoljeća, a pravu ekspanziju doživljava razvojem novih polimernih materijala krajem sedamdesetih godina i nastavlja se do današnjih dana.
Sam proces roto lijeva inicirao je pronalazak i primjenu novih polimernih materijala samo za tu vrstu oblikovanja istih, a u cilju dobivanja što boljih karakteristika gotovog proizvoda.

3. O roto lijevu polimernih masa

Roto lijev polimerenih materijala proizvodna je metoda, koja se koristi u izradi proizvoda velike zapremine.

Prednosti roto lijeva u usporedbi s ostalim metodama su:
jedna cjelina
ekonomičnost
ujednačenost kvalitete
omogućava visoku slobodu oblikovanja proizvoda
materijal koji se uvijek može reciklirati

4. Postupak roto lijeva

Radni proces odvija se u četiri faze:
punjenje kalupa materijalom
Materijal u alate ubacujemo ručno ili dozatorom
grijanje i oblikovanje
U posebnoj komori pri programiranoj i ujednačenoj temperaturi vrši se grijanje alata.
Unutar izrađenog alata pri kontinuiranoj brzini vrtnje oko osi u svim smjerovima i stalnoj temperaturi materijal se ravnomjerno razlijeva po stijenkama alata
hlađenje kalupa
Za zadržavanje zadanog oblika proizvod se mora ravnomjerno hladiti što se postiže hlađenjem alata vodom i zrakom u posebnoj komori.
vađenja proizvoda
Kada je postupak hlađenja gotov moramo proizvod izvaditi iz kalupa ručno ili strojno što je ovisno o dimenzijama gotovog proizvoda.
Kompletan postupak roto lijeva kompjuterski je praćen.

Okna služe za kontrolu i inspekciju/kontrolu protoka otpadnih, kako oborinskih tako i fekalnih voda.

Okna su izrađena u skladu sa Standardom EN 13598:
(Plastični cijevni sistemi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju).
Nazivni promjer okna označava unutarnji promjer.
Kineta okna je izvedena u skladu sa standardom DIN 4034-1
( travanj 2003).

Konstrukcijska rješenja okana zadovoljavaju ekološke odrednice :
- dug vijek trajanja
- vodonepropusnost za podzemne vode
- otpornost na habanje,
- dugovječnost materijala
- jednostavna i brza montaža
- jednostavna i brza izvedba dodatnih priključaka 160 ili 200 mm
- izvedba različitih kombinacija ulaznih i izlaznih priključaka (kaskada)
- zbog malih težina lako rukovanje prilikom transporta i montaže
- okna su izrađena iz materijala koji se uvijek može reciklirati

Za kvalitetu proizvoda brinemo se tijekom cijelog proizvodnog procesa. Sve pošiljke sirovine, kao i proizvoda u svakoj fazi izrade podliježu kontroli kvalitete. Sva okna ispitana su na vodonepropusnost u skladu sa zahtjevima standarda EN 1610 (Gradnja i ispitivanje cjevovoda i kanala za odpadne vode ) točka 3, po metodi W.

Na osnovu obavljenog ispitivanja i dobivenog rezultata kontrola kvalitete izdaje:
Potvrdu o vodonepropusnosti Obrazac 75/43
Izjavu o sukladnosti Obrazac 75/42
Oznaku kvalitete za svaki proizvod
Izjava o sukladnosti je izdana na osnovi standarda EN45014.

Revizijska okna tip „Hidroex“sastoje se od:

1. kinete okna,
2. tijela okna i
3. konusa okna

Revizijska okna proizvedena su postupkom roto ljeva iz polietilena ili polipropilena (prema zahtjevu naručitelja).
Kinete i spajanje cijevi
Konstrukcija kinete omogućava spajanje različitih vrsta cijevi (korugirane ili glatke).
Za spajanje korugiranih cijevi okna imaju integrirane naglavke na ulazu i izlazu.
Za spajanje glatkih cijevi (PVC ili PE) okna na ulazu i izlazu imaju glatki dio koji ulazi u naglavak cijevi ili se spaja sa dvostrukom spojnicom. Ukoliko je cjevovod iz polietilena spoj okna i cijevi moguće je napraviti i sa elektrofuzijskim spajanjem (Light fit spojnice kao Plasson).
Radi što veće čvrstoće kineta i tijelo okna dodatno su ojačani rebrima.
Visina kinete okna je veća od max. priključne dimenzije ulazne ili izlazne cijevi.
Poprečna rebra kod visokih podzemnih voda daju sigurnost protiv uzgona (nije potrebno dodatno opterećivanje okna ).
U slučaju potrebe visina okna može se skratiti rezanjem koje se vrši bilo kojom vrstom pile; ručne, kružne, motorne, ubodne i sl.
Zbog ravnomjernog raspoređivanja vertikalnog opterećenja okna konus je koncentričnog oblika i dodatno ojačan rebrima.
Ulazni otvor konusa je 610 mm.

5. Karakteristike Polietilena

Polietilen je termoplastični polimer sintetiziran s proizvodima dobivenim tijekom procesa razlaganja sirove nafte. Polimer kao što je polietilen je ustvari velika molekula u kojoj se fundamentalna jedinica (monomer) stalno ponavlja da bi se stvorio polimerski lanac. Ovakva atomska struktura polietilena i polietilenskih cijevi omogućavaju odlična mehanička i fizička svojstva.

Otpornost na ekstremnu hladnoću i temperaturu
Sve niske temperature na kojima se u Republici Hrvatskoj mogu ugrađivati naša revizijska okna su daleko iznad temperature krutosti polietilena koja iznosi -1180C. Iz tog razloga ne postoje nikakvi potencijalni problemi do kojih bi moglo doći prilikom ugradnje okana na niskim temperaturama.

Otpornost na abraziju
PEHD materijal je jedan od najizdržljivijih po pitanju abrazije. Ispitivanja su napravljena po DARMSTADT postupku.

6. Postavljanje okana


Funkcionalnost i stabilnost okana direktno ovise o pravilnom pristupu ugradnji.
Prije samog polaganja okana moraju se pripremiti rovovi za iste sukladno projektu.
Površina na koju se polažu okna mora biti ravna i bez kamenih izbočina. Posteljica za polaganje okana mora biti kvalitetno izrađena (materijal prema zahtjevu projekta) i dobro nabijena.
Zbijenost materijala mora iznositi minimalno 95% Proctorove gustoće.
Okna su u istoj ravnini sa cijevima te nije potrebno dodatno pripremati udubljenja u posteljici i sl. Korugirane cijevi i okna međusobno se spajaju vrlo jednostavno jer sva okna na ulazi i izlazu imaju integrirane naglavke. Na kraj cijevi između dva rebra namontira se brtva. Glatke cijevi i okna spajaju se sa dvostrukom spojnicom ili se direktno nataknu na priključak ako cijev na sebi ima naglavak.
Prije spajanja unutrašnja površina naglavka i brtva moraju se temeljito očistiti.
Radi lakšeg spajanja kao sredstvo za podmazivanje brtvi i elemenata na koje brtve dolaze obavezno se koristi kalijev sapun.
OEM proizvodi, mineralna ulja i sl. mogu negativno utjecati na trajnost brtvi te nisu dozvoljeni za upotrebu.
Za spajanje korugiranih cijevi i okana preporuča se uporaba naprava za montažu.

7. UPUTSTVO ZA TRANSPORT I MONTAŽU KONTROLNIH OKANA

1. Prijevoz i istovar okana
Prilikom utovara okna se moraju slagati na način da su priključci slobodni a okna po potrebi povezati platnenom trakom kako ne bi došlo do ispadanja iz vozila. Kod utovara viljuškarom zabranjeno je gurati vilice u utvor okna te je zabranjena uporaba sajli ili lanaca. Prilikom istovara okana striktno je zabranjeno bacanje ili kipanje okana sa kamiona a kod istovara viljuškarom zabranjeno je gurati vilice u otvor okna te korištenje sajli ili lanaca.Isto tako je zabranjeno koristiti stepenice za vezanje trake prilikom istovara.
2. Montaža okana
Prilikom spuštanja okana u rov potebno je koristiti platnenu traku koju je potrebno vezati za ušice na konusu ili oko tijela okna. Striktno je zabranjeno bacanje okana u rov te korištenje sajli ili lanaca za vezanje istih.Isto tako je zabranjeno koristiti stepenice za vezanje trake prilikom spuštanja u rov.
● Prije montaže cijevi u okna potrebno je sa vlažnom krpom i vodom oprati spojnice na ulazu i izlazu okna. Za lakšu montažu cijevi na okna koristiti kalijev sapun. Masti ili ulja su striktno zabranjena jer mogu oštetiti brtvu.
3. Zatrpavanje okana
Prije polaganja okana potrebno je izraditi pješčanu posteljicu u debljini 10-15 cm. Zatrpavanje okana izvoditi postepeno u slojevima od 30 cm sa sipkim materijalom granulacije 0-30 mm ili šljunkom granulacije 0-16mm.
Preporuča se gustoća nasipa od najmanje (SP standardni proctor)
- 90 % SP za zelene površine
- 95 % SP za prometnice sa umjerenim opterećenjem
- 98 % SP za prometnice sa teškim prometnim opterećenjem
● Okna koja se ugrađuju u području visokih podzemnih voda ili većih dubina (≥ 2500 mm) obavezno izvršiti betoniranje minimalno do ukupne visine kinete.
● Striktno je zabranjeno zatrpavanje bagerima.
● Sa pravilnim i slojevitim zatrpavanjem izbjegava se deformacija tijela okna.
● Nabijanje slojeva oko okna a posebno oko konusa raditi iskjlučivo sa ručnim strojem (žabom) a nikako ne sa valjkom.
● Po završetku nabijanja preporuča se oko konusa okna postaviti betonski rasteretni prsten sa lijevano željeznim poklopcem kako bi se izbjeglo oštećenje okna ili do upadanja neželjenih predmeta u okno. Betonski prsten ne smije biti naslonjen na konus.

 


- Vrsta materijala, PE-PP
- Unutarnji promjer 600 mm
- Vanjski promjer 625 mm

Mogućnosti priključenja na ulazu:
Glatke cijev (PE,PVC) 110-125-160-200-250-315-400
Korugirane (rebraste) cijevi 160-200-250-300-315-400

Mogućnost priključenja na izlazu:
Glatke cijev (PE,PVC) 110-125-160-200-250-315-400
Korugirane (rebraste) cijevi 160-200-250-300-315-400
Za korugirane (rebraste) cijevi na ulazi i izlazu spoj je na naglavak (spojnica)

Visina okana
Minimalna—600 mm
Maximalna—5000 mm
Visine se rade po specifikaciji iz projekta

Teleskopski nastavak promjera 800/600 visine 400mm koristi se ukoliko nisu date prcizne visine pri montaži sa betonskim rasteretnim prstenom i LŽ poklopcem
  


Konstrukcijska rješenja okana zadovoljavaju ekološke odrednice :

- dug vijek trajanja
- vodonepropusnost za podzemne vode
- otpornost na habanje,
- dugovječnost materijala
- jednostavna i brza montaža
- jednostavna i brza izvedba dodatnih priključaka 160 ili 200 mm
- izvedba različitih kombinacija ulaznih i izlaznih priključaka (kaskada)
- zbog malih težina lako rukovanje prilikom transporta i montaže
- okna su izrađena iz materijala koji se uvijek može reciklirati

 

Za kvalitetu proizvoda brinemo se tijekom cijelog proizvodnog procesa. Sve pošiljke sirovine, kao i proizvoda u svakoj fazi izrade podliježu kontroli kvalitete. Sva okna ispitana su na vodonepropusnost u skladu sa zahtjevima standarda EN 1610 (Gradnja i ispitivanje cjevovoda i kanala za odpadne vode ) točka 3, po metodi W.

Na osnovu obavljenog ispitivanja i dobivenog rezultata kontrola kvalitete izdaje:
1. Potvrdu o vodonepropusnosti -  Obrazac 75/43
2. Izjavu o sukladnosti Obrazac 75/42 (Declaration of conformity)
3. Oznaku kvalitete za svaki proizvod
 

 

Dodatni priključci


Moguće je izraditi dodatne priključke na tijelu okna na mjestu montaže.
Za glatke cijevi promjera 110—125– 160– 200– 250 mm.
Za korugirane (rebraste) cijevi 160 i 200 mm.
Za takve priključke isporučujemo gumene brtve.
Moguće je naručiti i fiksni priključak na bilo kojoj visini za sve vrste cijevi.


Polietilenska rješenja pružaju i nude idealne odnose
ekonomičnosti i tehničkog rješenja u odnosu na druge
materijale.

 

 

za više detalja klikni Download kataloga

 
Početna | O nama | Servis | Kontakt 
Hidroex d.o.o
Copyright © 2009. All rights reserved.
Revised: 07-vlj-2018